Cinsel istekte azalma bozukluğu

Sürekli ya da yineleyici biçimde, cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmaması şeklinde tanımlanabilir. Batıda cinsel sorunlarla terapiye başvuran kadınların %30-50’sinde cinsel istekte azalma olduğu saptanmıştır. Ülkemizde ise bu oran %8-15 arasındadır. Erkeklerde cinsel istekte azalma oranı batıda %20, ülkemizde %9 sıklıktadır. Batıyla ülkemiz arasındaki farkın bizde cinsel isteksizliğin daha az görülmesinden değil, bu nedenle hekime başvurunun azlığından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Cinsel İşlev Bozuklukları