Anksiyete Bozuklukları

Panik bozukluk
Nefes almada güçlük, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, baş dönmesi, uyuşma, çıldıracağına veya kalp krizi geçirip öleceğine dair korku duyma gibi bedensel ve zihinsel belirtilerin ön planda olduğu, yineleyici ve beklenmedik panik ataklarla seyreden bir bozukluktur. Kişi panik atağın ne zaman gele... Devamı
Özgül fobiler
Özgül bir durum veya nesneye yönelik aşırı ve mantıksız korku halidir. Kişi bu korkunun anlamsız olduğunun farkındadır, buna rağmen korkulan durum/nesne ile karşılaşma hemen her zaman kaygı doğurur. Kişi ya bu durumdan/nesneden kaçar, ya da sıkıntıyla bu duruma/nesneye katlanır. Toplumda %11 oranı... Devamı
Sosyal anksiyete bozukluğu
Sosyal ortamlarda, performans gerektiren durumlarda veya tanımadık insanlar önünde ortaya çıkan belirgin ve inatçı korku nedeniyle kişinin böyle ortamlardan kaçınması veya bu durumlara sıkıntıyla katlanması halidir. Kişi böylesi durumlarda mahcup/rezil olacağından, diğerleri tarafından aşağılanaca... Devamı
Obsesif-kompulsif bozukluk
Takıntı hastalığı diye bilinir. Obsesyon (takıntı) ve/veya kompulsiyonlarla (zorlantı) giden bir bozukluktur. Kişinin saçma olduğunu bildiği halde zihninden atamadığı ısrarcı düşüncelere "obsesyon (takıntı)" denir. Kişiyi çok rahatsız eden takıntıların neden olduğu kaygıyı azaltmak amacıyla kişin... Devamı
Travma sonrası stres bozukluğu
Ruhsal travma kişinin veya yakınlarının fiziksel bütünlüğünü tehdit eden, insanın deneyim sınırları dışındaki olaylara verdiği yoğun korku, dehşet ve çaresizlik hissidir. Doğal afetler (deprem, sel gibi), trafik kazaları, cinsel taciz, tecavüz, terörist saldırılar, işkence gibi olaylar travmatik o... Devamı
Yaygın anksiyete bozukluğu
En az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan, birçok olay/etkinlik hakkında aşırı kaygı ve üzüntü duyma halidir. Kişi bu kaygıyı kontrol etmede zorlanır. Tabloya huzursuzluk, aşırı heyecan, kolay yorulma, konsantre olma güçlüğü, zihin durmuş gibi hissetme, kas gerginliği, uyku bozukluğu ve tahamm... Devamı