Özgeçmiş

İSİM:
Ceren Göker

DOĞUM TARİHİ:
1974

EĞİTİMİ:
1985-1992 Ayşeabla Koleji
1992-1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003-2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

MESLEK DENEYİMİ:
1999-2001 Kayabaşı Sağlık Ocağı sorumlu tabibi/Türkeli/Sinop
2001-2002 Sağlık Eğitim Merkezi kurum hekimi/Sinop
2003-2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı asistanı
2008-2010 Kozan Devlet Hastanesi psikiyatri uzmanı/Adana
2010-2011 Medicana International Ankara Hastanesi psikiyatri uzmanı
2011-2012 Özel Ankara Güven Hastanesi psikiyatri uzmanı
Kasım 2012-... Muayenehanesinde psikiyatri uzmanı olarak çalışıyor
Şubat 2013- Aralık 2016 TOBB-ETÜ Hastanesi konsültan psikiyatristi

MESLEĞİYLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİ:
Ankara Tabip Odası Asistan Komisyonu üyesi (2003-2008)
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Asistan Bilimsel Çalışma Birimi üyesi (2003-2008) ve TPD Ankara Şubesi asistan koordinatörü (2003-2005)
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu (AHEK) kurucu üyesi
TPD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi (2006-2008)
Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği (TSPD) Yönetim Kurulu üyesi (2006-2009)
Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği (TGPD) Yönetim Kurulu üyesi (2004-2006, 2006-2008)
TPD Bülteni Yayın Kurulu üyesi (2006-2008)

KATILDIĞI KURSLAR:
Kognitif davranışçı terapi/Doç.Dr.Hakan Türkçapar
Dinamik psikoterapi/Prof.Dr.Vamık Volkan
Aile terapileri/Prof.Dr.Oğuz Berksun
T-grup/Prof.Dr.Oğuz Berksun
Kısa Acil Psikoterapi (BEP)/Prof.Dr.Yıldırım B. Doğan
Cinsel terapi/Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
Lezbiyen, gey ve biseksüel (LGB) bireylerle çalışma eğitimi/ CETAD
Transgender bireylerle çalışma eğitimi/CETAD
Self psikolojisi/Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (APPD)

ÜYELİKLERİ: 
Ankara Tabip Odası
Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şube
Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği
Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği
Politik Psikoloji Derneği
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı

HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİ:
Türk Psikiyatri Dergisi

TEZ KONUSU:
Hemodiyaliz hastaları ve eşlerinde psikiyatrik morbidite ve yaşam kalitesi, Danışman: Prof.Dr.Atilla Soykan, 2008

YAYINLARI:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Atbasoglu EC, Ozguven HD, Can Saka M, Goker C, "Rhabdomyolisis and coma associated with amisulpride: a probable aytipical presentation of neuroleptic malignant syndrome”, J Clin Psychiatry, Dec;65(12):1724-5 (2004)
2. Senturk V, Göker C, Bilgic A, Olmez S, Tugcu h, Oncu B, Atbasoglu EC, "Impaired verbal memory and otherwise spared cognition in remitted bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate”, Bipolar Disord., Jun;9 Suppl 1:136-44 (2007)
3. Yılmaz, A., C. Göker, O.M. Koçak, B. Aygör, V. Şentürk, G. Nergizoğlu, A. Soykan ve H. Kumbasar, "Sexual Functioning in Hemodialysis Patients and Their Spouses; Results of a Prospective Study from Turkey,” Turk. J. Med. Sci., 39, 405-414 (2009).
4. Göker C., A. Yılmaz ve H. Kumbasar, "Plasebo etkili midir? Etik midir?,” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19, 183-192 (2009).

Bilimsel toplantılarda sunduğu ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri :
1. Şentürk V, Göker C, Solmaz G, Berksun O, Çevik A, "Liebowitz Sosyal Fobi Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ön Bulgular”, 12. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 100, Eskişehir, 2005.
2. Göker, C., A. Yılmaz, O.M. Koçak, B. Aygör, G. Nergizoğlu, A. Soykan ve H. Kumbasar, "Hemodiyaliz Hastaları ve Eşlerinde Psikiyatrik Morbidite ve Yaşam Kalitesi”, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 145, Antalya, 2008.
3. Yılmaz, A., C. Göker, O.M. Koçak, B. Aygör, G. Nergizoğlu, V. Şentürk, A. Soykan, ve H Kumbasar "Hemodiyaliz Hastası ve Eşlerinin Cinsel İşlevleri Nasıl Değişmektedir?” 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 118, Antalya, 2008.
4. Göker, C. "Poliklinikte Bilişsel Davranışçı Terapi: Şiddet gören veya tacize uğrayan kadınlarla maksimum 10 dakikada görüşme” 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 139, Ankara, 2009
5. Senturk V, Atbasoglu EC, Goker C, Olmez S, Oncu B "Cognitive profile of euthymic patients with bipolar disorder on monotherapy with novel antipsychotics or mood stablizers” 4th Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorder, Sao Paulo-Brazil, 2010. 2010 Samuel Gershon Award for Junior Investigators ödülü.