Yas

Kayıp yaşantısına verilen ruhsal tepkiye "yas" denir. Kayıp yaşantısı sadece sevilen birinin ölümü demek değildir. İşten atılma, sevgiliden ayrılma, iflas, hastalık gibi durumlar da kayıp yaşantılarıdır. Her kayıp kişiyi kaçınılmaz bir kedere sürükler ve her kayıp tüm geçmiş kayıpları tekrar canlandırır. Kayıpların yası tam olarak tutulabildiğinde ise kişi büyür, olgunlaşır.

Yas aslında beş evreden oluşan bir süreçtir: İnkar, pazarlık, öfke, keder ve kabullenme. Çoğunlukla kişi yardım almadan yasını tutar ve tamamlar. Yas sağlıklı bir şekilde tutulamadığında ise "komplike yas" sürecinden bahsetmek mümkündür. Erken ve beklenmedik kayıplar, kabullenilmesi zor olan ölüm şekilleri (intihar gibi), kaybedilenle kaybeden arasında çözümlenmemiş meseleler (küslük gibi) bulunması komplike yas açısından risk faktörleridir.

Komplike yas terapi gerektiren bir tablodur. Kişinin yasını sağlıklı tutmasını engelleyen sebepler üzerine çalışılarak yeniden yaslandırmayla kişinin yasını tamamlaması sağlanır.