Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel sağlık nedir?
Cinsel sağlık bir kişinin cinsel yaşamını bir zorlama olmadan, özgür seçimleri doğrultusunda, mutlu ve zarar görmeden sürdürebilmesidir. İstenmeyen gebelik, güç kullanma, şiddet ve ayrımcılık olmaksızın cinselliği yaşama halidir. Kişilerin cinsel alanı paylaşmaları en doğal insan hakkıdır. Cinsell... Devamı
Cinsellikle ilgili kavramlar
Cinsiyet (seks): bizi kadın veya erkek yapan anatomik, fiziksel ve genetik biyolojik özelliklerdir. Toplumsal cinsiyet (gender): kadın ve erkeğin toplumsal kültüre göre tanımlanmasıdır. Toplumsal cinsiyet, gelenek ve göreneklerle şekillenir, zaman içinde değişebilir. Bizim toplumumuzdaki toplumsa... Devamı
Cinsel işlev bozukluğu nedir?
Cinsel tepki sürecinin birbiriyle bağlantılı ancak anatomik ve nörofizyolojik açıdan birbirinden belirgin olarak ayrılan üç evreden oluştuğu kabul edilmektedir: Cinsel istek, uyarılma ve orgazm. Cinsel istek, bireyi arayışa ve cinsel uyarıya yanıt vermeye yönlendiren, cinsel uyarılmaya eşlik ede... Devamı
Cinsel istekte azalma bozukluğu
Sürekli ya da yineleyici biçimde, cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmaması şeklinde tanımlanabilir. Batıda cinsel sorunlarla terapiye başvuran kadınların %30-50’sinde cinsel istekte azalma olduğu saptanmıştır. Ülkemizde ise bu oran %8-15 arasındadır. E... Devamı
Erektil disfonksiyon (sertleşme güçlüğü)
Bir cinsel etkinliği sürdürmek için gerekli ve yeterli ereksiyonu sağlama veya sürdürebilmede ısrarlı veya tekrarlayıcı güçlüktür. Erişkin erkek popülasyonunun %10-20’sinde sertleşme güçlüğü görülmektedir. 40-70 yaş arasında bu oran %50’ye çıkmaktadır. Erken boşalmadan daha az sıklıkta görülse de c... Devamı
Kadında orgazm bozukluğu
Bir uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli olarak veya yineleyici biçimde gecikmesi veya hiç olmamasıdır. Batıdaki çalışmalarda kadınlarda orgazm bozukluğuna %5-20 oranında rastlanmaktadır. Türkiye’de ise cinsel işlev bozukluğu nedeniyle başvuran kadınlarda %40-60 oranında orgazm bozukluğu tesp... Devamı
Prematür ejekülasyon (erken boşalma)
Sürekli veya yineleyici bir biçimde, çok az bir cinsel uyarılmayla ve kişinin kontrolü dışında vajinaya girmeden, girer girmez ya da hemen sonra boşalma olmasıdır. Erken boşalma erkekte en sık görülen cinsel sorun olup toplumda her 3-4 erkekten birinde görülmektedir. Erken boşalmaya neden olan birç... Devamı
Vajinismus
Vajinanın dış üçte birinde cinsel birleşmeyi engelleyecek biçimde yineleyici veya sürekli olarak istem dışı kasılma olmasıdır. Eşlik eden yanlış cinsel düşünceler (penis çok büyük, vajinam çok dar, çok canım yanacak, çok kanama olacak gibi) nedeniyle ortaya çıkar. Türkiye’de kadınların%54’ünün ilk c... Devamı
Cinsel terapide ne yapılır?
Öncelikle cinsellik kavramı tanımlanır. Çifte cinsel anatomi ve fizyoloji konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra cinsel mitler (yanlış bilgi ve inanışlar) tartışılarak düzeltilir. Eş ilişkisinin geliştirilmesi için çalışılır. Bir takım cinsel teknikler öğretilerek çiftin cinsel alandaki kaygısı ... Devamı