Cinsellikle ilgili kavramlar

Cinsiyet (seks): bizi kadın veya erkek yapan anatomik, fiziksel ve genetik biyolojik özelliklerdir.

Toplumsal cinsiyet (gender): kadın ve erkeğin toplumsal kültüre göre tanımlanmasıdır. Toplumsal cinsiyet, gelenek ve göreneklerle şekillenir, zaman içinde değişebilir. Bizim toplumumuzdaki toplumsal cinsiyet anlayışına göre maalesef kadın ev işinden ve çocuk bakımından, erkek ise para kazanmaktan sorumludur.

Cinsel yönelim: kişinin düşünce, duygu ve davranışsal olarak cinsel çekim duyduğu cinsiyete göre belirlenir. Karşı cinse ilgi duymak "heteroseksüel”, aynı cinse ilgi duymak "homoseksüel”, her iki cinse ilgi duymak "biseksüel” olmak demektir.

Cinsel yönelimin nasıl oluştuğu bilinmemekle beraber, karmaşık genetik zemin üzerinde çevresel etkenlerle şekillendiği yaklaşımı kabul edilmektedir. Yani kişiler heteroseksüel, homoseksüel ve biseksüel olmak konusunda bir tercih yapamamaktadır, bu bir seçim değildir.

Cinsel kimlik (sexual identity): Kişinin ait olduğu cinsi bilme hissidir. "Ben erkeğim/ben kadınım” duygusu erken çocuklukta belirlenen, kişinin kendini hangi cinsiyetle özdeşleştirdiğine ilişkin öznel bir durumdur.

Transseksüalite: Kişinin yanlış cinsiyette olduğunu hissetmesi, karşı cinsiyetle sürekli ve güçlü bir özdeşlik kurması ve kendi cinsiyetine ait biyolojik özelliklerden aşırı rahatsızlık duyarak bunları gizleme çabası içinde olmasıyla karakterize bir cinsel kimlik bozukluğudur.

Cinsel İşlev Bozuklukları