Depresyon

Depresyon, yani ruhsal çöküntü sık görülen ciddi bir psikiyatrik bozukluktur. Kadınlarda %5-6, erkeklerde %2-3 sıklıkta olduğu bilinmektedir. Ailede depresyon öyküsü varsa görülme sıklığı 1.5-3 kat artmaktadır.

Kişinin en az 15 gün boyunca, hemen her gün ve gün boyu sürecek şekilde mutsuz, karamsar, üzgün olması halidir. Kişi hayattan eskisi gibi zevk alamaz, eskiden katıldığı etkinliklere yönelik ilgi ve isteği azalır. İştahı ve uyku düzeni bozulur; istemsiz olarak kilo alır veya verir, uykusuzluk çeker veya aşırı uyur. Aşırı yorgunluk, bitkinlik, kişinin enerjisinde azalma olur. Kendini çaresiz ve değersiz hisseder, suçluluk ve pişmanlık duyguları içindedir. Dikkatini toplayamaz, karar vermede güçlük çeker. Bu durum kişinin sosyal, iş ve özel hayatını olumsuz etkiler.

Özgüvenini yitiren, diğer insanlara güveni kalmamış ve gelecekten beklentisi olmayan depresif kişide yineleyen ölüm düşünceleri, intihar etme düşünceleri, hatta intihar planı ve girişimi olabilir.

Depresyon ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleri kullanılarak tedavi edilir. İlaçlar antidepresanlar, antipsikotikler ve duygudurum dengeleyiciler olarak sayılabilir. En az 6 aylık bir ilaç tedavisi uygulanmalıdır. İlaç kullanmayı istemeyen, terapiye istekli, hafif ve orta derecede depresyon hastalarında ise psikoterapi etkili bir yöntem olarak kullanılabilir.