Cinsel sağlık nedir?

Cinsel sağlık bir kişinin cinsel yaşamını bir zorlama olmadan, özgür seçimleri doğrultusunda, mutlu ve zarar görmeden sürdürebilmesidir. İstenmeyen gebelik, güç kullanma, şiddet ve ayrımcılık olmaksızın cinselliği yaşama halidir. Kişilerin cinsel alanı paylaşmaları en doğal insan hakkıdır. Cinsellik insanların değerleri, tutumları, davranışları, fiziksel görünüşleri, inanışları, duyguları, kişilikleri ve içinde yaşadıkları toplumlara göre şekillenir. Doğum öncesi başlar, ömür boyu sürer, kültürel ve ahlaki faktörlerden etkilenir. Üremeyi, cinsel zevk almayı ve zevk vermeyi içerir.

Bireylerin cinsel davranışlarında birbirlerinin onayını aldıkları, bu onay için birbirlerine hiçbir koşulda baskı yapmadıkları, davranışlarının sorumluluklarını aldıkları, birbirlerini gebelikten/hastalıktan korudukları ve birbirlerinin sınırlarına özen gösterdikleri koşullarda sağlıklı cinsel yaşamdan söz edilebilir.

Cinsel İşlev Bozuklukları