Obsesif-kompulsif bozukluk

Takıntı hastalığı diye bilinir. Obsesyon (takıntı) ve/veya kompulsiyonlarla (zorlantı) giden bir bozukluktur. Kişinin saçma olduğunu bildiği halde zihninden atamadığı ısrarcı düşüncelere "obsesyon (takıntı)" denir. Kişiyi çok rahatsız eden takıntıların neden olduğu kaygıyı azaltmak amacıyla kişinin kendini yapmak zorunda hissettiği davranışlara da "kompulsiyon (zorlantı)" denir. Takıntıların konuları çoğunlukla simetri, bulaşma, temizlik; zorlantıların ise çoğunlukla el yıkama, düzene koyma, kontrol etme, dua etme, sayma şeklindedir. Bu bozukluk yoğun bir sıkıntıya ve ciddi bir zaman kaybına yol açarak kişinin olağan günlük işlerinde veya sosyal/iş hayatında aksamaya neden olur. Obsesif-kompulsif bozukluk %2.5 oranında görülür.

Tedavide antidepresan, antipsikotik ve anksiyolitik ilaçlarla psikoterapi uygulanır.

Anksiyete Bozuklukları